Gizlilik Politikası

Üyelik Sözleşmesi Detayları
1. İş bu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle www.dolaşankurt.com internet adresinde ürün alımı veya satışı yapmak üzere yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle KULLANICI veya KULLANICILAR olarak anılacaktır) 
2. www.dolaşankurt.com üyelik hakkınız "üyelik formunu" eksiksiz doldurulmanız ardından aktif hale gelecektir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan KULLANICI kayıtsız şartsız taahhüt eder. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz ve açık doldurulması zorunludur.
3. KULLANICILAR, www.dolaşankurt.com  a'a üye olmak aracılığıyla işbu SÖZLEŞME'nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.
4. Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, kullanıcının üyelik başvurusu girdisinin tamamlanması, başvurunun da aynı düzeyde, www.dolaşankurt.com tarafından kabulü ile ŞÖZLEŞME teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer.
5. www.dolaşankurt.com, SÖZLEŞME'yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.
6. KULLANICILAR, www.dolaşankurt.com Sayfaları içinde ürünlerini tanıtmak için kendilerine özel olarak hazırlanan sayfaları ve ön plan alanlarını ve Benner alanlarından faydalanabilirler. Bu tip hizmetleri tercih eden üyelerimiz, bununla ilgili ayrıştırılmış ücretleri ödemek mecburiyetindedirler.
7. Aksi belirtilmediği taktirde, DOLAŞAN KURT iLAN SERVİSİ" ücretli hizmetler/servisler karşılığı alınacak ücretler Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. KULLANICILAR, DOLAŞAN KURT Tanıtım İlan Portalı üzerinden gerçekleştirdikleri ticaretten, alım/satımdan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BSMV, KDV, ÖTV, vergi, pul, harç, vs. ödemeleri ilgili kurumlara yapmayı kabul ve beyan eder.
8. www.dolaşankurt.com siyasi amaçlı veya başkalarına saldırı amaçlı kullanılamaz.
9. Yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde ilan verilemez. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak www.dolaşankurt.com girdileri kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, bu KULLANICI veya KULLANICILAR hakkında bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda verilecektir.
10. www.dolaşankurt.com tüm KULLANICILARIN kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duymaktadır. 8. ve 9. maddede yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
11. "DOLAŞAN KURT" Tanıtım İlan portalı olarak,  hiçbir sebep beyan etmeden istediği KULLANICILARIN üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir.
12. www.dolaşankurt.com  veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
13. yeniürünler.com olarak amacımız, herkesin ilan verebileceği 24 saat açık bir sanal ilan paylaşım hizmeti sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse üyelerin girdileri yönünden www.dolaşankurt.com a hiçbir sorumluluk yüklenemez. KULLANICILAR arasındaki hiçbir işlemde, "DOLAŞAN KURT" Tanıtım İlan Portalının bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.
14. İsim haklı marka haklarına tecavüz şeklinde kullanım yapılamaz. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.
15. Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. Her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu üyeye aittir. Bu sebeple                            DOLAŞAN KURT.COM'a rücu kesinlikle mümkün değildir.
16. www.dolaşankurt.com üzerinden gerçekleşen işlemler ile DOLAŞAN KURT tanıtım ilan platforumunu  doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit, KULLANICILAR, www.dolaşankurt.com daki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep veya hasar beyanlarından, DOLAŞAN KURT.COM  sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu SÖZLEŞME'yi onaylayarak ve www.dolaşankurt.com 'a üye olarak peşinen kabul ve beyan eder.
17. DOLAŞAN KURT tanıtım ilan Platformu, www.dolaşankurt.com üzerinde hileli, siyasi ve dini amaçlı, yanıltmaya yönelik, eksik ve/veya yanlış beyanda bulunan ve/veya herhangi bir satın alma/satış işlemi gerçekleştiren KULLANICILAR'ın tek taraflı olarak herhangi bir onay gerektirmeden ve önceden uyarıda bulunmadan geçici ve/veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkına haizdir.
18. "DOLAŞAN KURT " Tanıtım İlan Platformunun tamamıyla kontrolü dışında, internet kullanımından (elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi) dolayı birçok sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden, www.dolaşankurt.com internet sitesinin hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğini garanti veya taahhüt edemez.
19. "DOLAŞAN KURT" Tanıntım İlan Portalı olarak, üyelerini bilgilendirmek amacıyla e-posta , SMS (kısa mesaj) iletisi gönderebilir. Üye dilediği zaman abonelikten çıkabilir.
20. "DOLAŞAN KURT" Tanıtım İlan Portalı ve KULLANICI, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.
Yirmi (20) maddeden ibaret bu üyelik genel prensipleri aynı çerçevede tarafları bağlayıcı niteliktedir.  


Copyright, Her Hakkı Saklıdır. Dolaşan Kurt

Iyzico
Corian, Montelli, Corian Tezgah, Tezgahçı, Montelli Tezgah, LG. Haneks, Mutfak, Banyo, Dekorasyon, Restorasyon, yenileme, tamir bakım, Aksesuar, taş tasarım, First Concept Yapı Tasarım Uygulama, Mimari, mühendislik, İnşaat,